Lihaveiste laut-varjualune
+ projekti info
<
>
<
>

Lihaveiste laut-varjualune Raplamaal
Kaisa Lasner
2015
põhiprojekt

Projekt:

Projekti autorid:
Projekti aasta:
Projekti staatus:

Projekt:
Projekti autorid:
Projekti aasta:
Projekti staatus:

Lähteülesandeks oli projekteerida laut-varjualune 140 lihaveisele, mis oleks loomade tervisele ja heaolule kõige optimaalsem. Teiseks oluliseks aspektiks oli multifunktsionaalsus – et lauta saaks kasutada ka teisel otstarbel kuni karja suurus pole veel täit võimsust saavutanud. Kolmandaks oluliseks aspektiks oli innovaatilisus – projekteerida selline loomapidamishoone, mis võimaldaks minimeerida inimtööjõudu ja maksimeeriks ettevõtte tootlikkust. Kõige selle juures oli oluline ka esteetilisus – et laut sobituks ümbritsevasse keskkonda ja annaks sellele lisandväärtust.

Funktsionaalsusest ja veiste heaolust lähtuvalt on kavandatud piklik ühest küljest avatud maht, mis võimaldab optimeerida grupisulgude suuruseid ja tagab igale loomale piisava ruumi söödapiirde ääres.

Karja kaitseks tuuletõmbuse eest tuulise ilmaga on hoone kolmest küljest looma kõrguselt tuulekindla betoonelementidest variseinaga ümbritsetud ning otsaseinad on kaetud tiheda tuulekindla kaaslaudisega.

Loomuliku ventilatsiooni potentsiaali maksimeerimiseks tuulevaiksel päeval on piki seintes diagonaalselt lõigatud hõrelaudis. Kuna loomi karjatatakse valdav osa aastast väljas, on hoone põhjakülge planeeritud vineeriga kaetud väravad, mis suletud olekus pakuvad tuulekaitset, aga avatud asendis võimaldavad loomadel vabalt jalutusala ja varjualuse vahel liikuda.

Veel üheks oluliseks kriteeriumiks hoone projekteerimisel oli paindlikkus. Vastavalt loomade arvule on võimalik hoonet pikendada ja loomi ringi grupeerida, selleks on igale teljele ette nähtud lisaposti valmidus vundamendi ja paigaldushülsi näol. Samuti on eemaldatavana projekteeritud söödapiirded.

Laut ei pea olema ainult funktsionaalne, vaid sobituma ka ümbritsevasse maastikku ja olema selle ehteks, seetõttu on kasutatud looduslikke materjale ja naturaalseid toone. Hoone materjalid on valitud pidades silmas loomasõbralikkust ja vastupidavust karmides oludes.