Tartu parkimismaja
+ projekti info
<
>
<
>

Vabaduse pst 6 parkimismaja arhitektuurivõistlus
Võistlustöö "Katus-Tänav" II koht
Ioannis Lykouras, Üllar Ambos, Pille Noole, Kaisa Lasner
2019
võistlus, II koht

Projekt:Projekti autorid:

Projekti aasta:
Projekti staatus:

Projekt:

Projekti autorid:
Projekti aasta:
Projekti staatus:

Projekteeritava hoone asukoht on üks kõige olulisemaid faktoreid hoone disainimisel. Magistri tänav, mille äärde uus hoone on projekteeritud, on vahetus ühenduses Raekoja platsiga, kuid ei paku jalakäijatele piisavalt avalikke funktsioone. Seega uue hoone eesmärk on aktiveerida tänavaruumi ning liita olemasoleva avaliku ruumi võrgustik uute funktsioonidega. Teiseks oluliseks faktoriks on funktsiooni ja tüpoloogia potentsiaal. Traditsiooniliselt võib parkimishoone funktsioonina avalikule ruumile vastanduda, kuid tüpoloogialt lubab dialoogi sise- ja väliruumi vahel ning avaliku ja privaatse ruumi vahel.

Kinnistu kuju lubab parkimise paigutada Vabaduse puiestee poolsesse külge ning jaotab hoone kolmeks osaks: parkimine, ramp, ning lisaks maht äripindadele. Magistri tänava poolne maht toetab avalikku funktsiooni, mis toimib kui puhver tänava ning parkimise vahel. Selline lahendus võimaldab avada terve fassaadi tänavale varjates terve parkimise mahu.

Rambi maht muutub justkui kaasaaegseks varemeks, kus ringikujulisest rambist väljapoole jäävad osad kinnistu nurkades on osaliselt välisruumi avatud ning täidetud rohelusega. Magistri tänava poolsesse nurka on kavandatud äripinnad neljale korrusele. Neljanda korruse äripind on läbi kahe korruse.

Hoone jaotumine kolmeks osaks kajastub ka Vabaduse puiestee poolsel fassaadil. Rambi maht on nurgast välisruumi avatud ja täidetud haljastusega. Enne keskmist parkla mahtu teeb rambi maht tagasiaste, liigendades jõepoolset fassaadi ja võimaldades rohkem ruumi parkla sissepääsu jaoks. Ülejäänud fassaad eristub avade tüüpide, suuruste ja värvitooni poolest. Magistri tänava poolne maht võimaldab paigutada äripindasid erinevatele kõrgustele ning kahe mahu vahele tekib avalik promenaad, mis ühendab tänavaruumi katusega. Katus muutub avalikuks vaateplatvormiks, pakkudes vaateid nii jõele kui Raekoja platsile. Katus on multifunktsionaalne ruum, kus parkimine, avalik ruum ja äri funktsioon sulanduvad ühte. Promenaadtrepp on projekti selgroog, mis artikuleerib mahte ning lisab äripindadele mitmekesisust.

Mahtude raudbetoonist seinad toimivad nii konstruktiivsete elementide kui ka fassaadidena, mis on toonitud erinevates pastelsetes värvides, sobitumaks olemasolevasse konteksti. Fassaadi pinnaviimistlus saavutatakse kasutades pigmenteeritud betooni. Värviline betoon saadakse spetsiaalsete värvipigmentide lisamisel betoonisegusse selle valmistamise käigus. Tulenevalt betooni struktuuri ebaühtlusest on tulemuseks marmorilaadne muster siledal vormipinnal.