Tatari tn 1 ärihoone
+ projekti info
<
>
<
>

Tallinn, Tatari tn 1 ärihoone arhitektuurikonkurss.
Võistlustöö „KAWE CITY“ I koht
Ioannis Lykouras, Üllar Ambos, Pille Noole, JaanKuusemets koostöös DAGOpen OÜ
2014-
töös

Projekt:


Projekti autorid:


Projekti aasta:
Projekti staatus:

Projekt:

Projekti autorid:

Projekti aasta:
Projekti staatus:

Tatari tn 1  krunt on väga eriilmeliste tänavate ristumispaigaks. Nende ühenduste erinevad iseloomud tekitavad keerulise ning vaheldusrikka olukorra uue hoone projekteerimisel. Projekti eesmärk oli austada neid erinevusi ning ühendada need ühtseks tervikus nii olemasolevas kontekstis kui ka arvestades perspektiivse hoonestusega.

Üks olulisi põhimõtteid oli jätkata Estonia pst fassaadide joont, millega moodustub põhimaht, mis järgib Estonia hoonete proportsioone, joondust ning värvigammat. Põhimaht pöördub, kitseneb ning joondub Tatari tänava järgi tagasiastega. Lisaks sellele, transformeerisid mahtu väiksemad hooned, mis jäävad uue projekti külgedele. Strateegia projekteeritava hoone suhestamiseks Estonia külgse naaberhoonestusega on moodustada põhimahust korrus madalam osa eraldades uus hoone naaberkrundist ning ka võimalikust perspektiivsest hoonestuses. Suhestamaks naaberkrundi olemasoleva kahekorruselise kivihoonega eemaldatakse antud mahust nurk, tekitades sellega tagasiaste hoone Estonia poolses fassaadil. Sama strateegiat on rakendatud ka Tatari tänava poolse naaberkrundi hoonestusega suhestamiseks.

Viimaks kaks kõrgemat mahtu järgivad Kawe Plaza hoone kõrgust. Estonia poolne kõrgem maht, mis joondub Tatari tänava fassaadide joonele ning moodustab koos Kawe Plaza hoonega portaali, mis raamib Tatari tänava lõppu. Lõunapoolne kõrgem maht astub Tatari tänavast tagasi jäädes Estonia ja Tatari nurga kaugvaatel märkamatuks.

Arvestades Vabaduse väljaku lähedust, peegeldab projekt sealset avalikku ruumi, moodustades väikese väljaku KAWE Plaza ja kavandatava hoone vahel. Uus avalik ruum lisandub ka Tatari tänavale, kus tänav laieneb tagasiastuva põhimahu võrra moodustades haljasala. Kõrgemate hoonemahtude vahel asetsev avaliku kasutusega maapealne ruum kasutab võimalikult läbipaistvat fassaadilahendust, moodustades läbi hoone visuaalse ühenduse haljasalaga.

Põhifassaadid järgivad kaasaegse arhitektuuri selgeid jooni ent samas suhestab ka näiteks Palece hotelli hoone fassaadielementide rütmiga. Peafassaad ja maapealne korrus langevad kirde suunas muutes olemasolevat maapinda minimaalselt. Trepid ning istmed eraldavad ning raamistavad hoone ees olevat avaliku ruumi.