Võru Järve kooli õppehoone
+ projekti info
<
>
<
>

Võru Järve kooli õppehoone arhitektuurne ideekonkuss.
Võistlustöö „Kindlus"
Ioannis Lykouras, Üllar Ambos, Pille Noole, Kaisa Lasner
2020
võistlus

Projekt:


Projekti autorid:

Projekti aasta:
Projekti staatus:

Projekt:

Projekti autorid:
Projekti aasta:
Projekti staatus:

Võistluse eesmärk oli rajada Võru linna funktsioneeriva haridusliku erivajadustega õpilastele õppehoone.

Võistlusala asub Võru kesklinnas, vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis, armsate madalate puumajadega linnasüdames. Seetõttu oli eesmärk luua ümbruskonna puumajade asumiga sobituv hoonekompleks, mis oleks jagatud väiksemateks tuttavateks mahtudeks. Hoone koosneb madalatest kelpkatustega värvilistest mahtudest, justkui kodutare arhetüüpidest, eesmärgiga pakkuda õpilastele kindlustunnet. Koos introvertse hooviga moodustabki kompleks justkui muinasjutulise kindluse – turvalise ja inspireeriva paiga selle kasutajatele.

Olemasolevale hoonele on iseloomulik väga mitmekülgne katusemaastik – see sai ka üheks uue arhitektuurikeele juhtlõngaks. Eesmärgiks oli ruumi planeering teha selge ja lihtne – jaotada ruumid funktsionaalsetesse gruppidesse, kus iga grupp moodustab eraldi arhitektuurse mahu oma erineva kujuga - katusega. Selliselt hoonet väiksemateks mahtudeks jagades õnnestub kaotada suhteliselt mastaapse maja institutsionaalsus ja koolihoone mõjub pigem millegi turvalise ja kodusena nagu koduküla.

Hooviala orgaaniline ja voolav disain pehmendab hoone ratsionaalset kandilist perimeetrit. Koos moodustavad nad harmoonilise terviku. Planeeringulise idee oluliseks osaks on sise- ja välisruumi vahelise piiri pehmendamine. See on saavutatud sisse- ja väljapääsude ees olevate varikatuste, klaasfassaadide ning hooviala teeraja mõttelise jätkumisega siseruumis. Välis- ja siseruumi sujuv üleminek vähendab sensoorsest muutusest tingitud ärevust. Katusealuseid saab kasutada klassiruumi pikendusena väliruumi või välitundide läbiviimiseks.

Mänguline ja avar hoov ning siseaatrium võimaldavad rakendada kaasava disaini põhimõtteid. Tulemuseks on multisensoorne keskkond, milles on nii rahustavad kui stimuleerivad ruumid ja elemendid. Seltsivust aitavad parandada päris elu jäljendavad ülesanded nii sees kui väljas, nt aiamaa koos kasvuhoonega, eluõpetuse klass, söögisaal ja avar siseaatrium, mis võimaldab mängida nt poodi, restorani vms. Lisaks sotsiaalsele ruumile on võimaldatud ka nn pausi ruumid, kus on võimalus peatuda, teavet töödelda ja end uuesti kalibreerida nt ühest ruumist või hoonest teise minemisel.